تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب تجربه سفر

با در نظر داشتن جدول نتایج آزمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی ،دانش آموزانی که یک بار به سفر رفته اند ، ادراک بیشتری از اکوتوریسم دارند ودانش آموزان  که بیش از دوبار و بیشتر به سفر رفته اند در مرتبه بعدی قرار دارند .

– تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب رشته تحصیلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن جدول نتایج آزمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی ،دانش آموزانی که در رشته های علوم انسانی و ریاضی(نظری ) تحصیل می کنند ، ادراک بیشتری از اکوتوریسم دارند ودانش آموزان
رشته های تجربی و غیر نظری مرتبه های بعدی قرار دارند.

با در نظر داشتن جدول نتایج آزمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی ،دانش آموزانی که معدل بالا،

ادراک کمتری از اکوتوریسم دارند ودانش آموزان  معدل متوسط و پایین درک بیشتری ازاکوتوریسم دارند .

تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب فاصله  محل اقامت

با در نظر داشتن جدول نتایج آزمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی ،دانش آموزانی که فاصله ی محل اقامت آنان با جنگل و حیات وحش نزدیک می باشد ادراک بیشتری  از اکوتوریسم دارند. ودانش آموزان  که از جنگل و حیات وحش دورتر زندگی می کنند درک کمتری  ازاکوتوریسم دارند .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه