تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش درختچه ای وبوته ای پایکوه ها

پوشش گیاهی در پایکوه ها درختچه وبوته زار می باشد که با در نظر داشتن نوع خاک متفاوت می باشد وبه گونه معمول افدرا، لاکتوک ها، عسلان، ریواس، شقایق وحشی وعلف ها می رویند.

-پوشش گیاهی دشت های سردسیر

گیاه غالب این دشت ها درمنه می باشد در بین درمنه، قیچ واسکنبیل وعسلان، گون وافدرا، بوته های خار وعلف ها دیده می شوند.

3-7-4-3-پوشش درختی وگیاهی دشت های گرمسیری

این نواحی شامل درختان کنار، کهور، گز، اکالیپتوس ونخل وحشی می باشد. در دشت های جیرفت- کهنوج- بم- جنوب بافت- شهداد- رفسنجان دیده می گردد. (جلالی فر و همکاران ،1389).

3-7-5-استان سمنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پوشش گیاهی تحت تأثیر عواملی زیرا آب، خاک و آب و هوا قرار دارد، با در نظر داشتن اشکال ناهمواری و تغییرات بارندگی ، انواع پوشش گیاهی در مناطق گوناگون استان شکل گرفته می باشد که این تغییرات را می توان از شمال به جنوب استان نظاره نمود. اهمیت پوشش گیاهی به اندازه ای می باشد که تخریب آن، فرایند زندگی در محیط طبیعی را دچار آسیب کرده و در نهایت به مرگ موجودات زنده می انجامد.

پوشش گیاهی استان را می توان در دو بخش مورد مطالعه قرار داد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه