تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

در بخشهای قبل با چگونگی تشکیل و نفوذ پدیده مونسون درسطح منطقه و ویژگی های محیط طبیعی محدوده مورد مطالعه تبیین داده گردید. . دراین فصل از مطالعات آغاز به مطالعه تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه بارش ماه های می تا سپتامبر در تعدادی از ایستگاههای سینوپتیک موجود درسطح استانهای مورد مطالعه و جنوب کشور بویژه در بخش سواحل دریای عمان و خلیج فارس مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج حاصل  را با نقشه های سینوپتیکی در سطوح مختلف جو مطابقت داده می گردد.

جریان هوای برخاسته در روی شبه قاره هند، محیطی با فشار کم را ایجاد می کند. این هوا نخست منبسط شده و سپس سرد می گردد، آنگاه رطوبتی را که با خود حمل می‌کرده آغاز به ابر و سرانجام باران تبدیل می گردد. فرآیند میعان نیز گرمای نهان (latent heat) ذخیره شده در مولکول‌های آب را آزاد می کند. این منبع عظیم گرما به نیروی شناوری برای ایجاد چرخه مونسون افزوده می گردد. رشته کوه‌های (قات)Ghats در ساحل غربی هند و رشته کوه‌های سترگ هیمالایا در فلات تبت در شمال شبه‌قاره هند، نیروی مکانیکی بالارونده‌ای تولید می‌کنند، این نیرو به فرآیند میعان و بارش بسیار کمک می کند.

باران‌های موسمی تابستانی آسیا، حدود یکصد روز، تقریبا همزمان با بادهای 120 روزه سیستان، از روزهای پایانی خرداد ماه آغاز شده و در روزهای آغازین مهرماه به پایان می‌رسد. روز آغازین این باران‌ها هر سال متفاوت از دیگر سال‌های می باشد، اما این روز در محدوده یک ماهه قرار دارد. در(کرالا) Kerala، که واقع در  عرض جغرافیایی 8 درجه شمالی ، این باران‌ها از روز 12 خرداد، آغاز و حدود یک هفته ادامه می یابد. سپس مونسون به آهستگی به سوی شمال‌غربی پیش‌روی می کند. روز 21 خرداد در بمبی، 19 درجه شمالی، و روز 26 خرداد در دهلی، 28.5 درجه شمالی، خود را نشان می‌دهد. در نیمه نخست تیرماه، تمامی شبه قاره هند زیر نفوذ مونسون قرار می‌گیرد. تعادل آب در هندوستان چنان موبه‌مو و تنگاتنگ می باشد که فقط یک هفته تأخیر در باران به فاجعه‌ای بزرگ منجر می گردد. هرچند تاریخ آغاز این باران‌ها اغتشاشی یک‌ماهه دارد، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مقدار باران موسمی، ربطی به تاریخ آغاز آن ندارد. بیشینه این بارش‌ها در  (چراپونچی)Cherranpunji با میانگین 425 اینچ در سال می باشد، اما در یک مورد حتی 1024 اینچ بارندگی هم ثبت شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه