عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگل های دست کاشت:طی سال های اخیر، فضاها و پارک های جنگلی جدید در استان تهران به وجود آمده می باشد. بزرگ ترین آن ها عبارت اند از پارک چیتگر در غرب استان و پارک جنگلی لویزان در شمال شرق آن. در سطح استان چندین پارک جنگلی دیگر مانند سوهانک، وردآورد، سرخه حصار و توسکا هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-7-6-2-مراتع استان

در مناطق شمالی استان ، بارش بیش از 300 میلی متر در سال، پوشش گیاهی مناسبی را به صورت مراتع بهاری و تابستانی در کوه و دشت برای دام پروران محلی و عشایری به وجود می آورد. گونه های گیاهی عمده در این مناطق عبارت اند از خارشتر، بنه، گز، چوبک، خاکشیر، اسپند، شیرین اظهار و… (پیری و همکاران ،1389).

 

3-7-7-استان قم

پوشش گیاهی در استان قم متناسب با شرایط اقلیمی بیابانی، دارای شرایط خاصی می باشد. اندازه بارندگی در استان کم تر از تبخیر سالیانه می باشد؛ پس، گونه های گیاهی نیز بایستی خود را با شرایط سخت این محیط مانند: 1)کمبود آب ؛  2)خشکی هوا؛  3)شوری خاک؛  4)تغییرات زیاد دما؛  5)کمبود مواد آلی و … سازگار کنند. به همین دلیل استان قم از نظر پوشش جنگلی بسیار فقیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه